Adres:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży o/Bobowa

Ul. Kolegiacka 1 c
38-350 Bobowa
woj. małopolskie

E-mail: ksmbobowa@gmail.com

Kontakty:

Prezes - Mariola Job - mariola-job@wp.pl
Asystent - ks. Tomasz Gołąbek - tgolabek78@gmial.com   Tel. 506 134 892